MetaTrader การซื้อขายโดยมือถือ

Android

Android เป็นระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือ รวมถึงซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์กับบางโปรแกรมที่สำคัญ Android SDK ให้เครื่องมือและ API เพื่อพัฒนาโปรแกรมในAndroid แพลตฟอร์ม โดยใช้โปรแกรมภาษาจาวา

iPhone

iPhone เป็นมาร์ทโฟนที่สำคัญมากของบริษัทแอปเปิ้ล มันรวมถึงฟังก์ชันของiPod คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต กล้องดิจิตอลและโทรศัพท์ ในอุปกรณ์ตัวมีเว็บเบราเซอร์และฟังก์ชันเครือข่าย สามารถเอามาใช้สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน