พลังงาน

ทำไมซื้อขายสัญญาน้ำมันดิบโดยผ่าน Formax?

ผลิตภัณฑ์พลังงานทั้งหมดไม่สามารถเสนอราคาใหม่ได้:
ให้คุณมีการดำเนินการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง แต่ไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเสนอราคาสูงอีกครั้ง

หน่วยการซื้อขายขั้นต่ำ:
ดำเนินการซื้อขาย อย่างน้อยโดยสัญญา1ใบ หรือ $1เหรียญ ตามราคาแต่ละราคา

แผนภูมิเลื่อนระดับ:
ติดตาม ราคาน้ำมันและซื้อขายทองตามแผนภูมิเลื่อนระดับFormax

ีเวอร์ที่สูงกว่า:
สินค้าทั้งหมดให้มีลีเวอร์ที่สูงกว่า และได้ระบุรายละเอียดไว้บนแพลตฟอร์มการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ II

ฟังก์ชันในการป้องกันความเสี่ยง:
ุณสามารถซื้อหรือขายสัญญาน้ำมันดิบในบัญชีเดียวกัน