คำศัพท์เฉพาะในตลาดลงทุนอัตราแลกเปลี่ยน

 • ปิ๊บ (Pip) คืออะไร?

  สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนที่เล็กที่สุดของ pip คือ 1/10000 ซึ่งหมายถึงว่าหลักทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ในกรณี EUR/USD หากสเปรดมีค่าเท่ากับ 3 อัตราแลกเปลี่ยนจะแสดง 1.2500/1.2503 ในกรณีของเยน อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY จะมีเพียง 2 ตำแหน่ง เช่น หากสเปรดเท่ากับ 3 อัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงจะเป็น 114.05/114.08 PIP หมายความว่าจุดของอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำที่สุด EUR/USD หากสเปรดเท่ากับ 1 ราคาจะเท่ากับ 1.2500/1.2501

 • สเปรด (Spread) คืออะไร?
 • โพซิชั่น หรือ คำสั่งซื้อขาย (Position) คืออะไร?
 • การปิด Position คืออะไร?
 • ครอสเทรด (Cross trade) คืออะไร?
 • อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศคืออะไร?
 • มาจิ้นคืออะไร?
 • มาจิ้นเรต (Margin rate) คืออะไร?
 • เลเวอเรจ (Leverage) คืออะไร?
 • ออเดอร์ (Order) คืออะไร?
 • โอเวอไนส์ (Overnight) คืออะไร?
 • ข้อแตกต่างระหว่างการซื้อขายรายวัน (Day trader) และการสั่งข้ามเวลา (Overnight trade)คืออะไร?
 • หน่วย CFD คืออะไร?
 • จำนวนเงินทั้งหมด หรือ Net คืออะไร?
 • มาจิ้นที่อนุญาต (available margin) คืออะไร?
 • สต็อปลอส (Stop-Loss) คืออะไร?
 • มาจิ้นคอล (Margin Call) คืออะไร?