Hướng dẫn sử dụng MT4

Nền tảng download MetaTrade 4::

Hướng dẫn sử dụng MT4

Nhấn đúp chuột vào trên để cài đặt MT4 , sau khi cài đặt xong nó sẽ được hiển thị như sau:

Nếu bạn chỉ cần thử, nhấn tiếp theo sau khi thông tin hoàn tất, tài khoản demo sẽ được tự động tạo ra như sau:

Bấm vào nút finish để bắt đầu thử sức với tài khoản demo
Nếu có một tài khoản trực tiếp, xin vui lòng nhấn vào tập tin trong góc trên bên trái và chọn đăng nhập như sau:

Nhập mật khẩu của tài khoản trực tiếp được gởi bằng dịch vụ khách hàng ForMax, và chọn Formax - Live cho máy chủ, bấm đăng nhập và bắt đầu giao dịch.

Nhấn chuột phải vào biểu tượng bên trái, chọn hiển thị tất cả cho tất cả các loại giao dịch; chọn ẩn để ẩn các loại giao dịch được lựa chọn; chọn ẩn tất cả để ẩn tất cả các loại giao dịch; chọn cửa sổ biểu đồ cho biểu đồ candlestick.

Nhấn đúp chuột vào loại giao dịch được lựa chọn, hoặc nhấn chuột phải vào nó và chọn đơn hàng mới, cửa sổ giao dịch sẽ được hiển thị như sau:

Đối với biểu tượng, chọn loại để giao dịch; Về khối lượng, lựa chọn khối lượng giao dịch;
Đối với stop-loss, thiết lập giá stop-loss cho các đơn hàng;
Đối với take profit mang về, thiết lập giá take profit cho trật tự;
Đối với loại, chọn thực hiện ngay lập tức hoặc đang chờ đơn hàng
Nếu chọn thực hiện ngay lập tức, nhấp vào mua hoặc bán, nó sẽ được hiển thị như dưới đây, được hiểu là giao dịch hoàn tất:

Nếu chọn lệnh hoãn, nhập stop-loss , take profit, giá và hạn sử dụng và bấm vào nơi để kết thúc lệnh hoãn như sau:

Đối với loại giới hạn mua, nó có nghĩa là để mua một lệnh giới hạn với giá thấp hơn giá hiện hành;
Đối với loại dừng mua, nó có nghĩa là để mua một lệnh dừng với giá cao hơn mức giá hiện hành;
Đối với loại giới hạn bán, nó có nghĩa là bán một lệnh giới hạn với giá cao hơn mức giá hiện hành;
Đối với loại dừng bán, nó có nghĩa là bán một lệnh dừng với giá thấp hơn giá hiện hành;

Nhấp vào giao dịch ở góc dưới bên trái cho các đơn hàng trong giao dịch như sau:

Nhấn chuột phải để giao dịch và lựa chọn đơn hàng, nó sẽ được hiển thị như sau:

Nhấn đóng và nó sẽ được hiển thị như sau:

Nhấn chuột phải để giao dịch và lựa chọn chỉnh sửa hoặc xóa để thay đổi điểm stop-loss và điểm take profit như sau:

Nhấn chuột phải và chọn lệnh hoãn sửa đổi hoặc xóa để sửa đổi stop-loss và giá take profit như sau. Cuối cùng nhấn xác nhận để kết thúc sửa đổi hoặc xóa.