ร้อน

การประกวดการสาธิต:

  • ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้น
  • หรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์
  • คุณจะได้รับการตอบแทนด้วยFormax
  • • รางวัลที่ได้รับครั้งแรก: $ 3000 (อันดับ 1);
  • • รางวัลที่สอง: $ 1000 (2-4);
  • • รางวัลที่สาม: $ 500 (5-10);
  • • ำไรรางวัล: $ 100 (11-100)

ขึ้น